Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal (CLICK)

Protecția datelor cu caracter personal – Legislație

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenireii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executătii pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și de menținere și privind libera circulație a acestor date.

Legea nr. 102 din 3 mai 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului aupra protecției datelor cu caracter personal.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128 din 22 iunie 2018privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 99 din 18 mai 2018privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele de contact ale DPO (Data Protection Officer/ Responsabilului cu protecția datelor(RPD):

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

e-Mail: shop@zeus-romania.com

Protecția datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal (CLICK)

Protecția datelor cu caracter personal – Legislație

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Legea nr. 190/2018 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenireii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executătii pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și de menținere și privind libera circulație a acestor date.

Legea nr. 102 din 3 mai 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind infiintarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului aupra protecției datelor cu caracter personal.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire și soluționare a plângerilor.

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 128 din 22 iunie 2018privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Decizia Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 99 din 18 mai 2018privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele de contact ale DPO (Data Protection Officer/ Responsabilului cu protecția datelor(RPD):

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal:

e-Mail: shop@zeus-romania.com